Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger eller övernattning tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår ca. 350 kronor per termin.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Stockholms scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor. I avgiften ingår Scouternas försäkring som skyddar dig i scoutverksamheten.